Thumende Egyesület Valea Jiului

A Thumende Egyesület egy független oktatási cél? televíziós csatornát m?ködtet. A Thumende a közösségfejlesztés és a roma kultúra, nyelv és civilizáció népszer?sítése mellett kötelezte el magát a Hunedoara régió területén, els?sorban a Jiu völgyében. A Thumende egy közösségi médium, amely minden állampolgár részére lehet?séget biztosít a szabad véleménynyilvánításra a tolerancia jegyében egy multietnikus társadalomban.

A Thumende TV, melyet hivatalosan a Jiu Völgye Thumende Egyesület m?ködtet, él? televíziós m?sorokat készít. A programokban megvitatott témák széles területet ölelnek fel: többek között a média függetlensége, állampolgári részvétel a döntéshozatali folyamatokban, ifjúsági mozgalmak, emberi jogok, vallási szabadság, etnikai tolerancia és a roma gyerekek oktatása adják a m?sorok témáját.

A Thumende TV tagja a Rrommedia.net hálózatának (HYPERLINK http://www.rrommedia.net, www.rrommedia.net), amely egy 9 közép-, kelet- és délkelet-európai országot tömörít? nemzetközi hálózat és non-profit médiaforgalmazó.

Mindemellett kampányokat és kerekasztalbeszélgetéseket is szervezünk, melyre a román társadalom minden szegmensének képvisel?jét meghívjuk. Célunk, hogy segítsük a romák elfogadását és az egyenl? bánásmódot a román társadalomban.

www.tumende.ro

Flaggen